Full Signal – Mobile phones and mobile phone towers danger

by jointli on 30 June, 2013

in EMF Radiation Side Effects, Mobile Phone Towers

Full Signal – Mobile phones and mobile phone towers danger

Plný signál – nebezpecí mobilních telefonu? a elektromagnetického zárení

Published on Oct 16, 2012

V roce 2002 Gro Harlem Brundtlandová, tehdy reditelka Svetové zdravotnické organizace, jednomu norskému novinári sdelila, že v jejím úrade v Ženeve je zakázáno používat mobilní telefony, protože vždy onemocní, jestliže se na ctyri metry od ní vyskytne zapnutý mobilní telefon. Paní Brundtlandová je lékarka a bývalá norská ministerská predsedkyne.

Nejpodstatnejším faktem mobilních telefonu a jejich vykrývacích vysílacu je, že emitují mikrovlnné zárení; práve tak, jako wifi (bezdrátový internet), bezdrátove propojené pocítace, bezdrátové (prenosné) telefony a jejich základny pripojené k telefonní síti a všechny další bezdrátové prístroje. Každé komunikacní zarízení nepripojené k zásuvce ve zdi emituje zárení.

Rostoucí pocet vedcu míní, že naše bunky ve skutecnosti využívají mikrovlnného spektra k vzájemnému dorozumívání, jako když si deti šeptají potme, a že mobilní telefony do tohoto šepotu vpadají jako zvuk sbíjecky. Práve toto je duvod onemocnení.

Dve minuty telefonování mobilem naruší mozkovou krevní bariéru, dve hodiny zpusobí permanentní poškození mozku a „radiace z druhé ruky” muže být témer stejne škodlivá.

Bezpecnostní normy vyvinuli elektrotechnici a ne lékari. Mobilní operátory zajímá hlavne jejich zisk a vaše zdraví není pro ne príliš podstatné. To je bude zajímat jen tehdy, pokud by vám meli platit náhradu za poškozené zdraví.

Co se týce mobilních telefonu, jestliže si je prikládáte k hlave, poškozujete svuj mozek. Pokud vezmete dva telefony, které jsou v aktivním stavu a dáte je na levou a pravou stranu vejce, do hodiny je vejce varené natvrdo. To samé ale deláte, když telefonujete.

Radiace prichází i ze satelitu a jsou soucástí tohoto problému. Neexistuje zkrátka žádný zpusob, jak udelat bezdrátovou technologii bezpecnou. Sít mobilních telefonu u nás vysílá na kmitoctu 900 MHz. Když vezmeme polovinu tohoto kmitoctu, tak je to 450 MHz. Presne tento kmitocet je otevrenou branou do mozku a je možné ho používat k myšlenkové kontrole. Sít mobilních telefonu je od samého pocátku stavena hlavne pro vojenské využití a kontrolu mysli.

Enormní dusledky toho všeho na cloveka jsou ignorovány. Od pozdních devadesátých let v USA vznikla nová trída uprchlíku z životního prostredí. Máme stále více lidí, kterí churaví, umírají, hledají úlevu od utrpení, opouštejí své domovy a práci. Žijí na odlehlých místech v obytných autech, prívesech a stanech.
Na rozdíl od obetí hurikánu a zemetresení, jim nikdo nepomuže. Nikdo neprispeje na chránená útocište. Nikdo se dobrovolne nevzdá mobilu, bezdrátového pocítace a bezdrátového telefonu, aby se mohli znovu stát jejich sousedy a žít spolecne s nimi.

Elektromagnetické zárení je mnohdy težké odstínit. Je ale možné ho vyrušit použitím orgonitu. Orgonit je smes pryskyrice, kovových pilin a krystalu. Používá se hlavne krištál a jiné kameny, podle toho co od toho požadujeme. Pro pochopení toho jak to funguje, je nutné uznat existenci kosmické energie. Naše fyzika to zakazuje, tak mnozí budou mít problém. S tím si ale nelamte hlavu. Toto jednoduché zarízení skutecne funguje a mužete si ho vyrobit, nebo koupit hotové. Citliví lidé vám potvrdí jeho úcinnost. Existuje okolo toho spousta informací, tak hledejte.

Poškozování DNA, které elektromagnetické zárení zpusobuje, rozhodne neberte na lehkou váhu. To samé zpusobuje i chemtrails a další. Ale je možné spoustu vecí zlepšit a ochránit své zdraví. Tak to udelejte.

 Dalsi zpusob jak se chranit je Joint Line System. Je v existenci us nekolik desitek let a byl dokonce ocenen jako nejlepsi bio-produkt roku v Londyne. Lze ho dostat bud v Ceske Republice nebo primo online  od jointlinepoint.com


Since 1997 and the onset of GSM telephony, more and more cellular antennas have been popping up in neighborhoods all around the world to support an ever-growing number of cell phone users.

In fact they have become so prolific in some parts of the world that they disappear into the landscape with the same subtlety as cars on the street. And those that don’t ‘disappear’ are cleverly disguised as chimneys, flagpoles, or water towers.

Full Signal talks to scientists around the world who are researching the health effects related to cellular technology; to veteran journalists who have called attention to the issue for decades; to activists who are fighting to regulate the placement of antennas; and to lawyers and law makers who represent the people wanting those antennas regulated.

Filmed in Ten countries and Six US states, Full Signal examines the contradiction between health and finance, one of the many ironies of the fight to regulate antenna placement.  http://www.fullsignalmovie.com/

In 2002, Gro Harlem Brundtland, then WHO Director, one Norwegian journalists said that in her office in Geneva is forbidden to use mobile phones because they always get sick  if a mobile phone is the four feet away. Mrs. Brundtland is a medical doctor and former Prime Minister of Norway.

Technorati Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Sign up to our newsletter!+Free Report


This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Previous post:

Next post: